Det ble laget to veggmalerier til to innganger. Begge med musikkmotiv, og begge meg bildemotiv pluss tekststrofe. Den ene inngangen fikk Beatles motiv, den andre Elvis. Share SHARE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *