Siste oppdrag: Løren boligsameie

Det ble laget to veggmalerier til to innganger. Begge med musikkmotiv, og begge meg bildemotiv pluss tekststrofe. Den ene inngangen fikk Beatles motiv, den andre Elvis.

Share SHARE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *